Vilkår og betingelser for kurs, privattimer og camper

Disse vilkårene gjelder for deg som kjøper kurs, privattimer eller camper fra SNØ. Når du gjennomfører et kjøp av kurs eller camp må du akseptere å etterleve disse vilkår og betingelser.

Fakturering og betaling

All betaling utføres ved påmelding på snø.no. Kursavgift inkluderer inngang til snøsonen under kursets/campens varighet.

Priser

Alle priser oppgis i norske kroner. De avtalte prisene er bindende for begge parter.

Avbestilling/kansellering av kurs

Avbestilling og endring må skje skriftlig, snarest mulig og senest 14 dager før kurset begynner til kontakt@snooslo.no. Ved avbestilling av kurset inntil 10 dager før oppstart vil kursavgiften blir refundert, minus et administrasjonsgebyr på kroner 250,-.

Ved avbestilling etter dette på grunn av sykdom eller andre alvorlige hendelser, må man fremvise legeerklæring senest tre dager etter kursets startdato for full refusjon. Ved avbestilling eller uteblitt oppmøte etter oppgitt frist vil retten til refusjon falle bort.

SNØ forbeholder seg retten til å kansellere kurset senest 24 timer før kursstart dersom det er kun 1 deltaker påmeldt på kurset. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen grupper der det er mulig dersom det er få påmeldte, eller endre kurset til privattime(r) 1:1 med instruktør. Antall privattimer vil da samsvare med prisen på kurset. Kursdeltaker kan få tilbud om å flytte deltakelse til ny spesifikk kursdato, eller få tilsendt verdikode med 12 måneders gyldighet som kan brukes på nytt kurs.

SNØ gir i utgangspunktet ingen form for erstatning av tapte kursdager hvor deltaker er fraværende av udokumenterte årsaker. Ved fremvisning av legeattest kan kunde kreve refusjon tilsvarende tapt kursdag, minus administrasjonsgebyr på kr 100,-

Det er kundens eget ansvar å melde kursdeltaker på riktig nivå i hht beskrivelser av nivåene på snø.no. Ved oppmøte på feil kurs forbeholder SNØ seg retten til å nekte deltakelse på kurset, men i stedet foreslå nytt kurs på riktig nivå.

Avbestilling/endring av privattimer

Avbestilling og endring av privattimer må skje skriftlig, snarest mulig og senest 10 dager før privattimen begynner til kontakt@snooslo.no. Ved avbestilling inntil 10 dager før oppstart vil kursavgiften blir refundert, minus et administrasjonsgebyr på kroner 100,-.

Ved avbestilling etter dette på grunn av sykdom eller andre alvorlige hendelser, må man fremvise legeerklæring senest tre dager etter kursets startdato for full refusjon minus et administrasjonsgebyr på kroner 100,-. Ved avbestilling eller uteblitt oppmøte etter oppgitt frist vil retten til refusjon falle bort.

Avbestilling/kansellering camp

Avbestilling/kansellering av camp må skje skriftlig, snarest mulig og senest innen 30 dager før gjennomføring av campen. Kursavgiften vil da refunderes med unntak av en administrasjonsgebyr pålydende kroner 500,- per person. Avbestilling som gjøres senere enn 30 virkedager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Avbestilling etter 30 dager må dokumenteres med legeerklæring innen 3 dager for å kunne kreve refusjon. Ved ubegrunnet avbestilling etter 30 dager vil vi kreve full betaling. Mail sendes inn til kontakt@snooslo.no.

SNØ forbeholder seg retten til å kansellere campen senest 14 dager før campstart dersom det er for få deltagere påmeldt på campen. Da vil deltagerene få tilbud om å bytte til annen oppsatt campdato, refusjon eller tilgodelapp.

Force Majeure

Dersom kurs eller camper ikke kan gjennomføres som forutsatt som følge av begivenheter SNØ ikke har herredøme over, så som streik, pandemi, brudd i kraftforsyning, naturkatastrofer og andre forhold som betegnes som force majeure, gir rett til å heve inngått avtale uten noen erstatningsplikt. Kunden skal varsles omgående og uten opphold.

Personvern

Som kunde på SNØ samtykker du til at SNØ innhenter, lagrer og behandler personopplysninger blant annet med formål å administrere kundeforholdet, optimalisere SNØs tilbud til kundene og ivareta sikkerhet i arenaen. For mer informasjon om SNØs behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen som er tilgjengelig her: Personvernerklæring

Ansvar

All aktivitet i arenaen skjer på eget ansvar. Gjennom signatur av kurs- eller campavtale, samt kjøp av privattimer, så bekrefter den som signerer at alle deltakerne er inneforstått med dette. SNØ er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller annet tap av personlige eiendeler. Kunden er selv ansvarlig for å tegne eventuelle forsikringer.

Administrering av kundeforhold

Kunden er selv ansvarlig for å administrere sitt kundeforhold, herunder å holde personopplysninger oppdatert. Kunden kan kjøpe kjøpe tilleggsprodukter eller gjøre andre endringer i kundeforholdet sitt på SNØ via Min SNØ. SNØ er ikke ansvarlig for feil i opplysninger kunden har registrert på Min SNØ.

Endring av vilkår

SNØ kan til enhver tid endre vilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning skal kunden varsles om dette seneste to måneder før endringen trer i kraft. Varsel gis på snø.no, e-post eller på annen egnet måte.

Angrerett

Ved kjøp kan man benytte seg av angrefristen på 14 dager ihht angrerettloven LOV-2018-06-15-32 fra 01.07.2018. Angrerettskjema

Vilkårene er sist oppdatert 11. oktober 2022

Les mer om:

SNØvettreglene

Personvern

Cookies