SNØvettregler

 1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE

  Enhver skiløper må forholde seg slik at man ikke skader seg selv eller andre.

 2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE

  Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng og trafikk i bakken.

 3. UTFORKJØRING OG VIKEPLIKT

  Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Overhold vikeplikten når du kommer bakfra, hold god avstand om du skal kjøre forbi og avpass fart.

 4. UNNGÅ KØ OG HINDRINGER

  Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder. Gå med klokka i langrennstraséen og tre ut til siden på egnet sted der man ikke er til hinder for andre om du trenger en pause.

 5. TIL FOTS I NEDFARTEN

  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken eller oppmerkede traséer.

 6. BRUK HJELM

  Hjelm er kult!

 7. SKISTOPPERE/FANGREMMER

  Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

 8. VED ULYKKE/SKADE

  Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

 9. RESPEKTER SKILT OG ANDRE MENNESKER

  Respekter skilt og andre rundt deg - er du grei og snill kan du forøvrig gjøre hva du vil.

 10. RUS

  Rus og skikjøring hører ikke sammen.

 11. FORSØPLING

  Forsøpling er uaktuelt - hold snusen under leppa eller benytt anviste avfallsbeholdere.


Overtredelse av SNØvettreglene kan medføre bortvisning og utestenging fra arenaen.