SNØ - SNØvettregler

SNØvettregler

På SNØ har vi et høyt fokus på sikkerhet, og det er viktig at alle som kjører i løypene våre har lest og forstått SNØvettreglene. Dette for å skape et trygt sted for alle.

1. Ansvar for å unngå skade

Enhver skiløper må forholde seg slik at man ikke skader seg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene

Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng og trafikk i bakken.

3. Utforkjøring og vikeplikt

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Overhold vikeplikten når du kommer bakfra, hold god avstand om du skal kjøre forbi og avpass fart.

4. Unngå kø og hindringer

Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder. Gå med klokka i langrennstraséen og tre ut til siden på egnet sted der man ikke er til hinder for andre om du trenger en pause.

5. Ingen sko i snøsonen

I snøsonen må alle ha ski/snowboard på beina. Dersom du har fått spesiell tilltatelse til å gå til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken eller oppmerkede traséer.

6. Bruk hjelm

Hjelm er kult!

7. Skistropper/fangremmer

Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

8. Ved ulykke/skade

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

9. Respekter skilt og andre mennesker

Respekter skilt og andre rundt deg - er du grei og snill kan du forøvrig gjøre hva du vil.

10. Rus

Rus og skikjøring hører ikke sammen.

11. Forsøpling

Forsøpling er uaktuelt - hold snusen under leppa eller benytt anviste avfallsbeholdere.


Overtredelse av SNØvettreglene kan medføre bortvisning og utestenging fra arenaen.

Les mer om:

Vilkår og betingelser

Personvern

Cookies