Fem store aktører lanserer felles billettfond

Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, NOVA Spektrum og Strømmen Storsenter går nå sammen om et felles billettfond med mulighet for gratisbilletter til de ulike arenaene og arrangementene. Målet er å bidra til at flere kan å få en positiv opplevelse i eget nærmiljø.

samarbeid billetter nova spektrum

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at om lag 10 prosent av alle barn under 18 år bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt. I følge Bufdir er disse tallene også representative for kommunene på Romerike, med noen interne variasjoner mellom de ulike stedene i regionen.

Nå inngår fem av de store opplevelsesbaserte aktørene på Romerike et nytt samarbeid i form av et felles billettfond. Ordningen som Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og NOVA Spektrum har utviklet innebærer at alle kan søke om fribilletter til arenaene og arrangementene som aktørene tilbyr gjennom 2024. Samtidig er man tydelig på at barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer som har glede av en positiv opplevelse, vil bli prioritert.


Send din søknad her

Strømmen Storsenter står for distribusjon av billettene til personene som mottar disse – sammen med en liten overraskelse.

Viktig med samfunnsansvar

Det er første gang de fem opplevelsesbaserte aktørene i regionen samarbeider om et slikt prosjekt. Samarbeidet er basert på en felles erkjennelse av at alle aktørene er viktige opplevelsestilbud som mange har glede av, og som er med på å gjøre regionen attraktiv og spennende både som bosted og destinasjon.

De ulike aktørene er samtidig tydelig på at det er viktig å utvise samfunnsansvar i en tid der flere har økonomiske utfordringer enn før, og der det spesielt kan være krevende for lavinntektsfamilier å prioritere andre utgifter enn de som er helt nødvendige. Med utgangspunkt i tallene som viser at opp mot 10 prosent av barna som vokser opp på Romerike bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt, er det et stort behov for en ordning som kan hjelpe et utvalg av barnefamiliene som har utfordringer.

Har latt seg inspirere av andre

Flere av Norges mest kjente attraksjoner som Dyreparken i Kristiansand og Akvariet i Bergen, har også etablert billettfond. Det samme gjelder for enkelte andre fotballklubber i Norge. De fem samarbeidsaktørene har latt seg inspirere av disse. Samtidig er det få eksempler fra resten av landet på at man har gått sammen på tvers av de ulike opplevelsesbaserte aktørene om å lage en felles ordning. Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og NOVA Spektrum tror samarbeidet styrker ordningen, og er med på å gjøre den tilgjengelig for flere ved at alle bidrar med fribilletter og annet inn i ordningen.

Søknadsbasert modell

De ulike samarbeidspartnerne som står bak Billettfondet har utviklet en felles søknadsportal som er tilgjengelig via de ulike selskapenes hjemmesider. Det er planlagt to tildelingsrunder i 2024 og antall fribilletter som tildeles, avhenger både av hvor mange søknader som kommer inn, og av hvilken kapasitet den enkelte aktør har. Billettfondet er i første omgang et prøveprosjekt med felles evaluering mot slutten av året før en eventuell videreføring i 2025.


Send din søknad her