Parkering

Primærparkeringen for SNØ er parkeringshuset som ligger vegg-i-vegg med SNØ. Parkeringshuset rommer 360 parkeringsplasser.

Hvor

Innkjøring til parkeringshuset er i Ødegårds vei. Det er også mulig å benytte parkeringsplassen på nordsiden av Skeidarbygget (Luhrtoppen).

Vennligst følg parkeringsinstrukser på plassen.

Priser og betaling

P-hus: Alle SNØ gjester får inntil 3 timer gratis parkering. For å få dette registrerer du kjøretøyet ditt ved velkomstsenteret i 1. etasje. Etter 3 timer gjelder kr 30,- pr. påbegynte time.

Luhrtoppen: 1 timer gratis parkering, deretter kr 20,- pr. påbegynte time

SNØ-inngang: 20 minutter gratis drop-off. Hvis du kjører ut før denne tiden utløper, blir du ikke belastet. Hvis du parkerer lenger, vil tiden telle fra innkjøringstidspunktet, kr 40,- pr. påbegynte halvtime. Tillegg for elbil er 10,- per påbegynte time. For handikapp-parkeringen gjelder andre satser, men bilen må da manuelt registreres hos en SNØ-ansatt innen 20 minutter etter at du har parkert. Ta kontakt med oss i 1. etasje ved ankomst.

Parkeringen kan betales via mobil, betalingsautomat eller faktura.

Bilen registreres automatisk ved ankomst. Om du har registrert profil i APCOA Flow-appen, skjer betalingen automatisk. Hvis du ikke har en profil, kan du enten betale via app, eller betale på automat ved avreise. Dersom du glemmer dette, så har du mulighet til å betale på www.apcoa.no innen 48 timer. Etter 48 timer vil det automatisk ble generert og sendt ut en faktura til eier av kjøretøyet.

Ladestasjoner

APCOA har etablert 20 ladestasjoner i P-huset på SNØ. Ladestasjonene er fordelt i P1 og P2 med 10 ladestasjoner i hvert plan. Laderne har fast ladekabel, så du trenger ikke ta med deg din egen når du trenger påfyll.

Pris: 4,99 kr kWt og 2 kr transaksjonskost

Se skilter på parkeringsplassene.

Les mer om:

Ofte stilte spørsmål