En presentasjon av eierne

I januar 2020 åpnet SNØ - verdens råeste helårsarena for snøopplevelser på Lørenskog. Arenaen, som ligger et steinkast fra Lørenskog stasjon, er mye mer enn en arena for de profesjonelle og treningsivrige. Sammen skal de mange tilbudene på SNØ utgjøre et opplevelsessenter for alle som elsker snø.

2020-02-08 Rammelaus Snø-20

En ny by

Snøbyen er utbygger av Snøbyen som ligger sentralt til ved Lørenskog stasjon, hvor SNØ er første byggetrinn.

Byen som skal omkranse SNØ er et unikt og nyskapende prosjekt med kunnskapsklynge innenfor sportsrelatert næringsvirksomhet. I tillegg blir det hotell, serveringssteder, forretninger og boliger.

Eierne

Snøporten er eierselskapet bak utviklingen av området og prosjektet med investorene Selvaag AS, Canica, Oslo Pensjonsforsikring, Malling, Baumann, og Lørenskog Kommunale Pensjonskasse.

SELVAAG

Selvaag AS er et familieeid investeringsselskap som er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men også i selskaper som kontrolleres og utvikles sammen med andre medinvestorer. Selvaag er initiativtakeren bak SNØ.

CANICA

Canica AS er et familieeid investeringsselskap etablert i 1985 av Stein Erik Hagen. Selskapet er største aksjonær i Orkla, og eier av Komplett, Jernia og Kremmerhuset. I tillegg har konsernet betydelige investeringer i andre selskaper, eiendom og i verdipapirmarkedet. Canica er en solid finansiell aktør som har skapt store verdier gjennom aktivt eierskap.

OSLO PENSJONSFORSIKRING

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livforsikringsselskap eid av Oslo kommune. Selskapet leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune. OPF er en del av et konsern som også omfatter Oslo Forsikring AS. Begge forsikringsselskapene er opprettet for å betjene kommunen og virksomheter eid av den. Målet er å holde kundenes forsikringskostnader så lave som mulig ved effektiv drift, god kapitalforvaltning og målrettet skadeforebyggende arbeid.

MALLING & CO

Malling & Co, representert ved Peter Malling Jr., har etablert et investorfellesskap bestående av seks investorer som har gått sammen om å investere i SNØ og bydelen som er under utbygging ved Lørenskog stasjon.

BAUMANN

Baumann Invest AS er et familieeid investeringsselskap. Selskapet eies av Per Baumann Sr, Henrik Baumann, Per Baumann og Siri Baumann. Baumann Invest investerer i eiendom, private equity og øvrige finansielle investeringer.

LØRENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Lørenskog kommunale pensjonskasse ble opprettet av Lørenskog kommune i 2011. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Lørenskog kommune og Nitor AS. Pensjonsordningen omfatter over 8500 personer, og målet er å holde kommunens kostnader til pensjon så lave som mulig ved effektiv drift og god kapitalforvaltning.

Les mer om:

Om SNØ

Snøbyen

Ofte stilte spørsmål