SNØvettregler

På SNØ har vi et høyt fokus på sikkerhet, og det er viktig at alle som kjører i løypene våre har lest og forstått SNØvettreglene. Dette for å skape et trygt sted for alle.

1. Ansvar for å unngå skade

Enhver skiløper må forholde seg slik at man ikke skader seg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene

Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng og trafikk i bakken.

3. Utforkjøring og vikeplikt

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Overhold vikeplikten når du kommer bakfra, hold god avstand om du skal kjøre forbi og avpass fart.

4. Unngå kø og hindringer

Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder. Gå med klokka i langrennstraséen og tre ut til siden på egnet sted der man ikke er til hinder for andre om du trenger en pause.

5. Ingen sko i snøsonen

I snøsonen må alle ha ski/snowboard på beina. Dersom du har fått spesiell tilltatelse til å gå til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken eller oppmerkede traséer.

6. Bruk hjelm

Hjelm er kult!

7. Skistropper/fangremmer

Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

8. Ved ulykke/skade

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

9. Respekter skilt og andre mennesker

Respekter skilt og andre rundt deg - er du grei og snill kan du forøvrig gjøre hva du vil.

10. Rus

Rus og skikjøring hører ikke sammen.

11. Forsøpling

Forsøpling er uaktuelt - hold snusen under leppa eller benytt anviste avfallsbeholdere.


Overtredelse av SNØvettreglene kan medføre bortvisning og utestenging fra arenaen.

Sikkerhetsregler terrengpark

1. Ikke kjør i parken

Ikke kjør i parken før du har sjekket elementenes vanskelighetsgrad, vær og føre.

2. Avpass kjøringen etter ferdighet

Avpass kjøringen etter ferdighet, elementes vanskelighetsgrad og trafikk.

3. Kun en kjører

Kun en kjører av gangen på hvert hopp element.

4. Unngå å stanse

Unngå å stanse mellom hoppene og elementene. Kjører som er i linjen har forkjørsrett.

5. Hvis du faller

Hvis du faller ta deg snarest bort fra landingsplassen. Hjelp til hvis andre blir skadet.

6. Respekter

Respekter skilt, merking og anvisninger. Overtredelse av skivett/parkregler kan medføre inndragning av heiskort.

Les mer om:

Vilkår og betingelser

Personvern

Cookies