SNØ - Vilkår og betingelser for kurs og camper

Vilkår og betingelser for kurs og camper

Disse vilkårene gjelder for deg som kjøper kurs eller camper fra SNØ. Når du gjennomfører et kjøp av kurs eller camp må du akseptere å etterleve disse vilkår og betingelser.

Fakturering og betaling

All betaling utføres ved påmelding på snø.no. Kursavgift inkluderer inngang til snøsonen under kursets/campens varighet.

Priser

Alle priser oppgis i norske kroner. De avtalte prisene er bindende for begge parter.

Avbestilling/kansellering av kurs

Avbestilling og endring må skje skriftlig, snarest mulig og senest 5 virkedager før kurset begynner til kontakt@snooslo.no. Ved avbestilling inntil 5 virkedager før oppstart vil kursavgiften blir refundert, minus et administrasjonsgebyr på kroner 100,-.

Ved avbestilling etter dette på grunn av sykdom eller andre alvorlige hendelse, må man fremvise dokumentasjon som for eksempel legeerklæring for full refusjon. Ved avbestilling eller uteblitt oppmøte etter oppgitt frist vil retten til refusjon frafalle.

SNØ forbeholder seg retten til å kansellere kurset senest 72 timer før kursstart dersom det er kun 1 deltager påmeldt på kurset.

Avbestilling/kansellering camp

Avbestilling/kansellering av camp må skje skriftlig, snarest mulig og senest innen 7 virkedager før gjennomføring av campen. Kursavgiften vil da refunderes med unntak av en administrasjonsgebyr pålydende kroner 96,-. Avbestilling som gjøres senere enn 7 virkedager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Avbestilling etter 7 virkedager eksempel på grunn av sykdom, dødsfall eller andre alvorlige hendelser vil behandles fra sak til sak på bakgrunn av vedlagt dokumentasjon som legeerklæring. Ved ubegrunnet avbestilling etter 7 virkedager vil vi kreve full betaling. Mail sendes inn til kontakt@snooslo.no.

SNØ forbeholder seg retten til å kansellere campen senest 15 dager før campstart dersom det er for få deltager påmeldt på campen. Da vil deltagerene få tilbud om å bytte til annen oppsatt campdato, refusjon eller tilgodelapp.

Kansellering COVID-19

Hvis SNØ ser seg nødt til å kansellerer kurs/camper som følge av COVID-19 vil SNØ tilby ny kurs/campdato. Skulle kjøper ikke ha mulighet for å gjennomføre med ny dato gir det kjøper full kanselleringsrett og full refusjon.

Force Majeure

Dersom kurs eller camper ikke kan gjennomføres som forutsatt som følge av begivenheter SNØ ikke har herredøme over, så som streik, brudd i kraftforsyning, naturkatastrofer og andre forhold som betegnes som force majeure, gir rett til å heve inngått avtale uten noen erstatningsplikt. Kunden skal varsles omgående og uten opphold.

Personvern

Som kunde på SNØ samtykker du til at SNØ innhenter, lagrer og behandler personopplysninger blant annet med formål å administrere kundeforholdet, optimalisere SNØs tilbud til kundene og ivareta sikkerhet i arenaen. For mer informasjon om SNØs behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen som er tilgjengelig her: Personvernerklæring

Ansvar

All aktivitet i arenaen skjer på eget ansvar. SNØ er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller annet tap av personlige eiendeler. Kunden er selv ansvarlig for å tegne eventuelle forsikringer.

Administrering av kundeforhold

Kunden er selv ansvarlig for å administrere sitt kundeforhold, herunder å holde personopplysninger oppdatert. Kunden kan kjøpe kjøpe tilleggsprodukter eller gjøre andre endringer i kundeforholdet sitt på SNØ via Min SNØ. SNØ er ikke ansvarlig for feil i opplysninger kunden har registrert på Min SNØ.

Endring av vilkår

SNØ kan til enhver tid endre vilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning skal kunden varsles om dette seneste to måneder før endringen trer i kraft. Varsel gis på snø.no, epost eller på annen egnet måte.

Angrerett

Ved kjøp kan man benytte seg av angrefristen på 14 dager ihht angrerettloven LOV-2018-06-15-32 fra 01.07.2018. Angrerettskjema

Vilkårene er sist oppdatert 27. september 2021

Les mer om:

SNØvettreglene

Personvern

Cookies