SNØ - Generelle vilkår og betingelser | Bedrift

Generelle vilkår og betingelser | Bedrift

Disse vilkårene gjelder for deg som kjøper et SNØ-produkt, utfører en bestilling eller inngår en kontrakt/avtale om kjøp av produkt eller tjenester hos SNØ. Når du gjennomfører et kjøp, bestilling eller inngår en kontrakt/avtale må du akseptere å etterleve disse vilkår og betingelser.

Fakturering og betaling

SNØ tilbyr kun betaling via faktura for billetter og vi vil sende en faktura direkte etter bekreftet bestilling via dette skjema. SNØ Oslo AS opererer med 14 dagers betalingsfrist på alle faktura. Ved forsinket betaling fra kunden påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

Priser

Alle priser oppgis i norske kroner. Den avtalte prisen pr billett er 1495 kr pr og er bindende for begge parter. Minimum bestilling av billetter er 5 stk for en samlet gruppe.

Gyldighet

Disse vilkårene gjelder for alle forespørsler, tilbud og bestillinger av arrangement i regi av SNØ for mindre og større grupper. Bekreftelse på mottatt bestilling skjer via mail. Innsendelse av utfylt skjema vil gjelde som en bindende avtale mellom SNØ og kunde. Prisen er basert på pakkens innhold og som er oppgitt i pakkeprisen i arrangementet.

Smittevern COVID-19

Vi innretter oss naturligvis etter helsemyndighetenes krav slik at det skal være trygt å feire hos oss. Vi forholder oss etter de til en hver tid gitte nasjonale reglene vedrørende arrangementer Vi ber om at dere leser gjeldende smittevernstiltak før dere ankommer SNØ.

Hvis SNØ ser seg nødt til å kansellere hele eller deler av arrangementet som følge av Covid19 vil SNØ tilby 50 % refusjon av beløpet for billetten.

Force Majeure

Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som forutsatt som følge av begivenheter SNØ ikke har herredøme over, så som streik, brudd i kraftforsyning, naturkatastrofer og andre forhold som betegnes som force majeure-situasjoner. gir rett til å heve inngått avtale uten noen erstatningsplikt. Kunden skal varsles omgående og uten opphold.

Angrerett

Ved kjøp kan man benytte seg av angrefristen på 14 dager ihht angrerettloven LOV-2018-06-15-32 fra 01.07.2018. Angrerettskjema