SNØ - Parkering

Parkering

Parkeringshuset ved SNØ står nå ferdig, og rommer 360 parkeringsplasser.

Hvor

Primærparkeringen for SNØ er parkeringshuset. Innkjøring er i Ødegårds vei. Du kan også benytte parkeringsplassen på nordsiden av Skeidarbygget (Luhrtoppen).

Vennligst følg parkeringsinstrukser på plassen.

Priser og betaling

P-hus: 30,- per time

Luhrtoppen: 1 timer gratis parkering, deretter kr 20,- pr. påbegynte time

SNØ-inngang: 20 minutter gratis drop-off, Hvis du kjører ut før denne tiden utløper, blir du ikke belastet. Hvis du parkerer lenger, vil tiden telle fra innkjøringstidspunktet, kr 40,- pr. påbegynte halvtime. Tillegg for elbil er 10,- per påbegynte time. For handikapp-parkeringen gjelder andre satser, men bilen må da manuelt registreres hos en SNØ-ansatt innen 20 minutter etter at du har parkert. Ta kontakt med oss i 1. etasje ved ankomst.

Parkeringen kan betales via mobil, betalingsautomat eller faktura.

Bilen registreres automatisk ved ankomst. Om du har registrert profil i APCOA Flow-appen, skjer betalingen automatisk. Hvis du ikke har en profil, kan du enten betale via app, eller betale på automat ved avreise. Dersom du glemmer dette, så har du mulighet til å betale på www.apcoa.no innen 48 timer. Etter 48 timer vil det automatisk ble generert og sendt ut en faktura til eier av kjøretøyet.

Se skilter på parkeringsplassene.

Les mer om:

Ofte stilte spørsmål