For å få dette registrerer du kjøretøyet ditt i velkomstsenteret på en iPad i 1. etasje ved ankomst. Etter 3 timer gjelder kr 30,- pr. påbegynte time.

Les mer om parkering på SNØ her.