Barna som vil delta kan hente svarark for rebusoppgaven i velkomstsenteret på SNØ i våre åpningstider. Postene vil være plassert i den varme delen av SNØ (1-4 etasje) og noen finner man i snøsonen. Det koster ikke noe å delta på rebusen i varm sone, og man behøver heller ikke kjøpe adgangsbillett til SNØ for å være med med mindre man også vil løse oppgavene som er inne i snøsonen.

Startpunkt: Svarark til rebusoppgaven hentes i velkomstsenteret

Antall rebusoppgaver: 30 stk.

Kostnad for å delta: Gratis (for å komme inn i snøsonen må du ha SNØpass)

Rebus-område: I varm sone på SNØ (1-4 etasje) og i snøsonen

Mål og premie: Rebus fullføres ved å levere svararket med svar i velkomstsenteret, og her vil alle deltagere få utdelt en liten premie for deltagelsen

Fjon rebus

Et lite hint fra Fjon: Det kan være lurt å forberede seg ved å lese litt mer om hennes historie her.

Velkommen innom!