En ny bydel Snøporten er utbygger av den nye bydelen med samme navn, sentralt beliggende ved Lørenskog stasjon, hvor SNØ er første byggetrinn.

Sentrert rundt SNØ vil Snøporten bli et unikt og nyskapende bydelsprosjekt med kunnskapsklynge innenfor sportsrelatert næringsvirksomhet. I tillegg får bydelen hotell, serveringssteder, forretninger og boliger.

Eierne

SELVAAG Selvaag Gruppen AS er et norsk holdingselskap, eid av Ole Gunnar Selvaag og hans to sønner, Olav Hindahl Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag. Selskapet har hovedkontor i Oslo. Konsernet har utgangspunkt i bygningsingeniøren Olav Selvaags selskap Selvaagbygg, som har stått bak omfattende boligbygging siden 1948. Selvaag er initiativtakeren bak SNØ.

CANICA Canica AS er et familieeid investeringsselskap etablert i 1985 av Stein Erik Hagen. Selskapet er største aksjonær i Orkla, og eier av Komplett, Jernia og Kremmerhuset. I tillegg har konsernet betydelige investeringer i andre selskaper, eiendom og i verdipapirmarkedet. Canica er en solid finansiell aktør som har skapt store verdier gjennom aktivt eierskap.

OSLO PENSJONSFORSIKRING Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livforsikringsselskap eid av Oslo kommune. Selskapet leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune. OPF er en del av et konsern som også omfatter Oslo Forsikring AS. Begge forsikringsselskapene er opprettet for å betjene kommunen og virksomheter eid av den. Målet er å holde kundenes forsikringskostnader så lave som mulig ved effektiv drift, god kapitalforvaltning og målrettet skadeforebyggende arbeid.

MALLING & CO Malling & Co, representert ved Peter Malling Jr., har etablert et investorfellesskap bestående av seks investorer som har gått sammen om å investere i SNØ og bydelen som er under utbygging ved Lørenskog stasjon.

BAUMANN Baumann Invest AS er et familieeid investeringsselskap. Selskapet eies av Per Baumann Sr, Henrik Baumann, Per Baumann og Siri Baumann. Baumann Invest investerer i eiendom, private equity og øvrige finansielle investeringer.

LØRENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE Lørenskog kommunale pensjonskasse ble opprettet av Lørenskog kommune i 2011. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Lørenskog kommune og Nitor AS. Pensjonsordningen omfatter over 8500 personer, og målet er å holde kommunens kostnader til pensjon så lave som mulig ved effektiv drift og god kapitalforvaltning.