Overskuddsenergi Foreløpige beregninger viser at overskuddsenergi som kan overføres fra kuldeproduksjonen til andre bygninger og nyttes av disse, blir mellom 5.000.000 kWh til 6.000.000 kWh/år. Det tilsvarer det årlige forbruket til omlag 300 husholdninger.

Plusshus Gjennom hele planleggingsprosessen har det vært viktig for SNØ å velge løsninger som reduserer anleggets totale energiforbruk.

– Isolert sett vil SNØ forbruke energi til kjøling, tekniske anlegg, lys og heiser. Men i samvirke med andre bygg i bydelen, vil SNØ faktisk levere mer energi enn den blir tilført, forklarer prosjektleder, Lars P. Thorbjørnsen.

Gjenvinning av energi, og samvirke mellom byggene i bydelen er en sentral oppgave for utviklerne. For å minimere energiforbruket velges løsninger som reduserer forbruket, og som gjenvinner energi og samvirker mellom byggene i bydelen. Tiltakene har blitt prioritert slik:

  • Redusere varmebehov og kjølebehov ved passive tiltak (isolasjon, tetthet, varmegjenvinning).
  • Effektivisere og redusere forbruket av elektrisk energi.
  • Optimalisere energiproduksjon og samvirke mellom bygg.
  • Synliggjøre og måle forbruk pr. bruker.

Overskuddsvarme fra kjølemaskiner Lars P. Thorbjørnsen er prosjektleder og har ansvaret for bygningsmassen og infrastruktur. Thorbjørnsen påpeker at utbyggingen av området naturligvis vil innebære et større energiforbruk enn å la naturen være i fred.

– I realiteten innebærer SNØ at det etableres en enorm varmepumpe. Den gir et positivt energitilskudd som kan nyttiggjøres i øvrige bygninger i bydelen, sier Thorbjørnsen.

Forsyner boliger og hotell med overskuddsenergi Anleggets kjølemaskiner vil distribuere overskuddsenergi i form av varmt vann videre ut i bydelen. Dette vil forsyne boliger, hotell, og øvrig bygningsmasse som har et stort energibehov hele året.

– Løsningen vi har utviklet for kjøling av SNØ vil ha et lavt karbonutslipp og gi et godt miljøfotavtrykk for hele bydelen, forklarer Thorbjørnsen.

Tilsvarer 300 husholdninger Foreløpige beregninger viser at overskuddsenergi som kan overføres fra kuldeproduksjonen til andre bygninger og nyttes av disse, blir mellom 5.000.000 kWh til 6.000.000 kWh/år. Det tilsvarer det årlige forbruket til omlag 300 husholdninger.

Norges nye isbre Området vi skal bygge på er det ideelle stedet å bygge en helårsarena for snøopplevelser. SNØ ligger på et grunnfjell av gneis og i 2013 fikk vi bekreftet at grunnforholdene gjør det mulig å skape en permanent isbre direkte på grunnfjellet. Når det etableres en isbre får man de beste skiforholdene og et miljøvennlig og lavt energiforbruk.

SNØs plassering er unik. Årsaken er at det ligger på et fjell av permafrost. Det høres kanskje fantastisk ut, men hva er det egentlig?

Under SNØ vil det bli etablert en permanent isbre som fryses fast til grunnen. I grunnfjellet vil det her dannes permafrost. Permafrost er grunn som er frosset hele året, og som ikke har smeltet i to følgende somre eller mer. Permafrosten oppstår som regel i polare strøk eller områder på de høyere breddegrader. 20 prosent av landarealet på jorden består av permafrost.